Què és el Senderisme?

 

Normes i Consells

 

Àlbum de fotos

 

Inscripcions activitats

 

Enllaços

 

 

NORMES D' ÚS I CONSELLS PRÁCTICS

NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. Totes les excursions eixiran de l’aparcament del poliesportiu municipal de Godella situat al C/Ramon i Cajal, front al camp de futbol a les 8 del matí (excepte avís en contrari).
 2. Cal complimentar el formulari d ‘inscripció (inscripcions@apeupla.com) amb nom, cognoms, DNI, correu i telèfon de contacte, així com la referència o data de d’ingrés bancari. També cal una relació detallada dels participants, indicant si estan federats o no. No s’admetran inscripcions incompletes o dirigides a altres correus.

 3. Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció i es confirmaran posteriorment mitjançant un e-mail. No se tindran en compte les inscripcions fetes sense l’ingrés corresponent. En cas de dubte o manca de confirmació, reclameu contestació a consultes@apeupla.com.

 4. Les inscripcions podran formalitzar-se a partir del dilluns posterior a l’ultima eixida o a partir de la data que oportunament s’indique. 5. Els ingressos poden realitzar-se mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu en qualsevol oficina del Banc de València, al compte de APEUPLA-GODELLA: 0093/0103/10/0000908576 indicant el nom de la persona que fa l’ingrés i el número de places.
 6. Tots els xiquets que ocupen seient pagaran una plaça a l'igual que els adults, independentment de la seua edat.
 7. Els xiquets i joves menors d’edat hauran d’anar acompanyants d’un adult (pare, mare o tutor autoritzat). Els menors d’edat quedaran sota la responsabilitat del mateix durant tot el viatge.
 8. Si per qualsevol causa no podeu fer el viatge, cal comunicar-ho telefònicament (Tfón 607.389.263) o per correu electrònic, el més aviat possible, indicant les places anul·lades. Es pot optar per la devolució immediata dels diners o per compensar l’import en una altra eixida.

  En les anul·lacions que es comuniquen abans de les 12 h. de la nit del divendres anterior al dia d’eixida es tornarà l’import íntegre del viatge, inclosa l’assegurança.

 9. En cas d'anul·lació per causes meteorològiques, averia o absència de transport, etc. també es tornarien els diners als participants.
 10. La companyia d’autobusos compta amb un segur de viatgers que cobreix les possibles incidències del transport, des del punt d’eixida fins el punt de destinació i viceversa.

  Junt a l’inscripció, els participants subscriuen una pòlissa d’assegurances que cobreix qualsevol incidència que puga esdevenir en el transcurs de l’activitat, incloent rescat en muntanya, ambulància, hospitalització o assistència mèdica, intervenció quirúrgica, etc. Aquest segur, que té un cost de 2,00 € persona/dia, és obligatori per a tots els participants i només quedaran exemptes aquelles persones que estan federades i conseqüentment ja disposen d’un segur de les mateixes característiques.

  La pòlissa està contractada amb la companyia ARAG i les persones interessades poden demanar una còpia de la mateixa.

 11. Per a petits accidents, cremadures, febre, colps, etc disposem d’una farmaciola d’emergència i l’assistència de personal sanitari per atendre-vos.
 12. Totes els recorreguts són avaluats amb una duració i grau de dificultat que òbviament sempre seran només indicatius. Per a un normal desenvolupament de l’activitat es convenient atendre aquesta recomanacions, especialment en el cas de xiquets o persones sense preparació física, no acostumades a aquest tipus d’exercici.

 13. Podeu enviar les vostres fotos del viatge al correu: apeuplafotos@gmail.com per a compartir-les en el nostre àlbum. Atenent al número i resolució de les mateixes, l’organització podrà fer-ne una selecció prèvia.

CONSELLS PRÀCTICS PER AL SENDERISTA

Equip bàsic aconsellable que cal dur damunt:
- Roba còmoda (que es puga posar o treure segons la climatologia)
- Prenda d’abric (millor de colors vius, visible desde lluny)
- Xubasquero o prenda impermeable (inclús en dies assolellats)
- Motxilla lleugera· (per a deixar les mans lliures)
-Calcer apropiat: botes de montanya
- Protecció contra el sol: ulleres, barret i crema protectora
- Provisió suficient d’aigua (1 ó 1,5 litres per persona/dia).
- Provisió de menjar (dinar i esmorçar, en el seu cas). Es pot substituir un entrepà, per fruits secs, barretes energètiques, xocolata, galletes, sucs...
- Telèfon mòbil(gravar el telèfon del guia o responsable. Emergències: 112)
- Documentació: cartilla de la seguretat social/DNI

NORMES DE COMPORTAMENT

En la montanya cal atendre unes normes bàsiques de comportament cívic:
- No avançarse al guia, es podeu equivocar de camí. Segui les seues instruccions perquè ell coneix la ruta.
- No quedar-se enrere, ni perdre el contacte visual amb la resta del grup.
- No eixir-se’n dels camins o senders marcats.
- Dur els xiquets menuts de la mà o a l’esquena en zones perilloses.
- Respectar la natura: no arrancar plantes, ni flors innecessàriament; no encendre fogueres ni llançar cigarretes enceses; no embrutar l'aigua de fonts o basses; respectar els camps de conreu i els cercats de ramat.
- Els desperdicis d'origen orgànic són biodegradables, però no es agradable trobar-se'ls pel camí. Es millor soterrar-los o emportar-se'ls fins a un contenidor.

- Gaudeix del silenci de la montanya, observa els animals i les plantes sense molestar-los.